دانلود پاورپوینت بیماری های پا

دانلود پاورپوینت بیماری های پا

دانلود پاورپوینت بیماری های پا

با سلام  
در این پست پاورپوینت بيماري هاي پا، درمان بیماری پا و معرفی كلينيك هاي درمان در حدود ۳۰ اسلاید قرار داده شده است.از این پاورپوینت میتوان در دروسی مانند بهداشت و صیانت و … بهره برد.
 
محتویات پاورپوینت :
 
درد پا نشانه چیست؟

درمان درد پا
کلینیک های درمان بیماری های پا
شایع ترین بیماری های پا 
انواع بيماري هاي پا :
 کف پاى صاف
 
تومور عصبى مورتون (Mortons neuroma)
 
بيرون‌زدگى قاعده ی انگشت شست پا (Bunion)
 
انگشت…

دانلود پاورپوینت مکتب عمل گرایی (پراگماتیسم) و تربیت

دانلود پاورپوینت مکتب عمل گرایی (پراگماتیسم) و تربیت

دانلود پاورپوینت مکتب عمل گرایی (پراگماتیسم) و تربیت

با سلامدر این پست پاورپوینتی با عنوان مکتب عمل گرایی (پراگماتیسم) و تربیت از کتاب فلسفه تربیت در حدود ۲۵ اسلاید قرار داده شده است.پراگماتیسم فلسفه‌ای است که اول بار در آمریکا پدید آمد و در تفکر و حیات عقلی این سرزمین تاثیر زیادی بر جای گذاشت .در کل عمل گرایی یک مکتب فلسفی معرفت شناختی تلقی می شود.
 
محتویات پاورپوینت مکتب عمل گرایی (پراگماتیسم) و تربیت:
 
هستی شناسی عمل گرایان
دیدگاه ویلیام جیمز و مکتب عمل گرایی
دیدگاه جان…

بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب شهر اصفهان

بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب شهر اصفهان

بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب شهر اصفهان

چکيدههدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب اصفهان بود . روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود . جامعه آماري شامل کليه اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه هاي اصفهان ، علوم پزشکي اصفهان و آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱ به تعداد ۱۴۷۲ نفر بود که با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم ، ۱۷۷ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد . ابزار…

بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام و تأثیر آن بر برنامۀ درسی پنهان دورۀ متوسطۀ کشورWORD

بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام و تأثیر آن بر برنامۀ   درسی پنهان دورۀ متوسطۀ کشورWORD

بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام و تأثیر آن بر برنامۀ درسی پنهان دورۀ متوسطۀ کشورWORD

چکیدهاین پژوهش که از نوع بنیادی- کاربردی است با هدف بررسی وجوه تقابل سبک زندگی لیبرالیستی با اسلام و تأثیر آن بر برنامۀ درسی پنهان دورۀ متوسطۀ کشور انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل آن‌ها به روش تحلیل محتوا ابتدا به بررسی مبانی فلسفی لیبرالیسم و مبانی فکری اسلام در بخش‌های جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، ارزش‌شناسی و دین شناسی پرداخته شد و از طریق…

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهرانWORD

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهرانWORD

بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهرانWORD

چکیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی، علی- مقایسه ای و همبستگی است. جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه مدارس منطقه چهار شهر تهران که در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مشغول به تحصیل بودند. نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۵۰ نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب…

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزانWORD

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزانWORD

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزانWORD

فهرست مطالب چکیده…….. ۱
مقدمه فصل ۱٫ ۳
بیان مسأله. ۵
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… ۸
اهداف پژوهش…. ۹
اهداف جزئی.. ۹
سوالات… ۱۰
فرضیه ها۱۰
شرایط ورود و خروج.. ۱۰
شرایط ورود. ۱۰
شرایط خروج.. ۱۱
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۱۱
مقدمهفصل ۲٫ ۱۴
اضطراب… ۱۴
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19
اختلال اضطراب منتشر. ۲۱
اختلال وحشت زدگی.. ۲۲
اختلال فشار روانی پس آسیبی.. ۲۲
اضطراب آشکار و پنهان.. ۲۳
عناصر اضطراب… ۲۵
شیوع اضطراب… ۲۶
ریشه ها و عوامل اضطراب……

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

چکیده بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری
هدف کلی پژوهش بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه آماری كليه بخش­­های آموزشی دانشگاه شیراز بود كه در قالب یک مطالعه چند موردی، پنج گروه به صورت تصادفی از زیرگروه­های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و هنر و…

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شانWORD

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شانWORD

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شانWORD

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
هدف کلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطهسبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان میباشد . جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر و دختر دوره اول راهنمایی منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ ،به همراه والدینشان است . از این جامعه ۷۵ دانش آموز پسر و ۱۱۳ دانش آموز دختر به همراه اولیائشان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار…

ادبیات قرآنی در رشد شخصیت کودکان

ادبیات قرآنی در رشد شخصیت کودکان

ادبیات قرآنی در رشد شخصیت کودکان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۹
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
سرمایه گذاری برای تربیت دینی افراد یک جامعه، در واقع نشانگر تمدن آن جامعه میباشد و پیشرفت در جنبههای گوناگون آن جامعه را تضمین میکند. مفاهیم اصیل و پایدار قرآنی و اسلامی میتواند راهنمای کودکان در انتخاب مسیر درست زندگی ورسیدن به کمال و تقرب الی الله به عنوان هدف نهایی تکامل حیات انسان باشد. هدف از انجام این تحقیق ارتباط ادبیات و فرهنگ قرآنی اسلامی بر جهان بینی و رشد و تکامل شخصیتی کودکان است….

فرصت ها و آسیب های پیش روی مدارس استعداد درخشان

فرصت ها و آسیب های پیش روی مدارس استعداد درخشان

فرصت ها و آسیب های پیش روی مدارس استعداد درخشان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۲۰
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
نمونه ای مشتمل بر ۵۲۱ دانش آموز) ۰۱ نفر تیز هوشان، ۰۱ نفر عادی و ۰۱ نفرهنرستان( در نظر گرفته شدند و سپس سلامت روان آنها با به کار گیری پرسش نامه سلامت عمومی) GHQ- 28 ( مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین پرسش نامه جو مدرسه در موردمشکلات این مدارس طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدمه: استعداد های درخشان سرمایه های یک جامعه اند و توجه به آموزش و پرورش استعداد های بالقوه ی ایشان از وظایف مسئولان آمورزش هر کشوری…