کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی می باشد. این مقاله دارای ۸ صفحه و به صورت word و pdf می باشد. 
فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- اعتبار هدف گذاري قيمتي از ديدگاه بخش خصوصي
۳- محور اصلي هدف گذاري قيمتي از ديدگاه بخش خصوصي
۴- نکات اساسی در هدف گذاري تورم
۴-۱- هدف گذاري تورم در ايران و سياست پولي
۴-۲- پاسخگویی مقامات پولی
۴-۳- ابزارهای عملیاتی پولی
۵- اعتبارات کنترل حجم…

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور)

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو  ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور)

حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور)

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۶۰
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
مجموعه منحصر به فرد حل المسائل کتاب حسابداری مدیریت (نویسنده:جیمز جایمبالو ترجمه : دکتر محمد کاشانی پور)
واژگان کلیدی
 …