پایان نامه کارشناسی در مورد دوستیابی اینترنتی

پایان نامه کارشناسی در مورد دوستیابی اینترنتی

می توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهانی است ، یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر بیش از ۱۵۵ کشور جهان با هم در رابطه قرار میگیرند و سازمان عظیمی است که نظم آناز پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن به کسب اطلاع درباره چیزها ی مختلف ، گفتگو ، بازی ، تجارت ،جستجوی علمی ، مشاهده تصاویر مختلف ، استماع صداها و آهنگها ، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازند . قاعده کلی حاکم بر اینترنت…

بذرپاشها

بذرپاشها

بذرپاشها

عنوان تحقیق: بذرپاشهافرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۴۰
توضیحات
بذرپاشها، ماشین هایی هستند که بر مبنای روش کاری که کشاورز برای کاشت درهم در مزرعه انجام می دهد ساخته شده اند. بذرپاش، بذرها را در سطح مزرعه به صورت پخشی (نا مرتب) و تقریبأ یکنواخت می پاشد. از این ماشین برای پاشیدن بذر محصولاتی مانند گندم، جو، چمن،…ونیز برای پخش کودهای شیمیایی دانه ای استفاده می شود. اصول کار بذرپاش به این صورت است که بذر، از طریق دریچه ی خروج قابل تنظیم مخزن، روی…

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه …. و

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه .... و

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه …. و

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مساله ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۱
۱-۵- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن ۱۹
۲-۱-۱- تاریخچه ۱۹
۲-۱-۲- تعریف و ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن ۲۱
۲-۱-۳- شیوع اختلال بدشکلی بدن ۲۵
۲-۱-۴- اختلالات همایند با اختلال بدشکلی بدن ۲۷
۲-۱-۵- رابطه اختلال اضطراب اجتماعی، افسردگی اساسی، وسواس فکری- عملی ۳۱
و اختلالات خوردن…