پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه مقیاس سنجش اهمال کاری سازمانیScale of Organizational Procrastination (SOP)…

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

فهرست مطالبچکيده. ۱
 
فصل اول:«بيان موضوع»
مقدمه. ۴
بيان مسئله. ۶
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش…. ۹
ضرورت تحقيق.. ۱۰
اهداف تحقيق.. ۱۱
 
فصل دوم: «مباني نظري»
پيشينه ي تحقيق.. ۱۳
تاريخچه اشتغال زنان در ايران.. ۱۳
تاريخچه قانونگذاري در باره کارگران زن در ايران.. ۱۵
تاريخچه اشتغال زنان در سطح بين المللي.. ۱۶
نظريه ي تحقيق.. ۱۷
مروري بر ديدگاههاي نظري.. ۱۷

الف

نظريه ي سرمايه انساني.. ۱۸
نظريه ي طرفداران حقوق اجتماعي زنان…..

پایان نامه بیمه کنسرسیومی (مشترک)

پایان نامه بیمه کنسرسیومی (مشترک)

پایان نامه بیمه کنسرسیومی (مشترک)

دانلود پایان نامه بیمه کنسرسیومی (مشترک)
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: ۱۰۹

توضیحات:

هدف
با توجه به رواج زیاد شراکت‌های بیمه‌گری در پروژه‌های بزرگ، لازم به نظر می‌رسد روش‌های حسابداری عملیات این گونه معاملات نیازمند توجه بیش از گذشته است. در تدوین روش حسابداری مورد بحث در این فصل، اهداف زیر دنبال شده است:
آ. کلیه مراودات فیمابین…