پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( ۹۳-۹۲ )

پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( 93-92 )

پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( ۹۳-۹۲ )

این پروپزال بررسی علل اجتماعی افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی( ۹۳-۹۲ ) شامل ۲۲ صفحه فایل به صورت word می باشد …..

نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه ی بین اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار

نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه ی بین اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار

نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه ی بین اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار

عنوان مقاله: نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه ی بین اخلاق حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کارقالب بندی: PDF
شرح مختصر:ريشه ي بسياري از رفتارها و فعاليت هاي کارکنان درماني بيمارستان را بايد در اخلاق و ارزشهاي اخلاقي جست وجو کرد. به همين دليل توجه به اخلاق حرف هاي و پيامدهاي آن از اساسي ترين موضوعات پژوهشي در حوزه هاي سازماني است.هدف پژوهش حاضر بررسي و کشف اثر ميانجي هويت سازماني در روابط اخلاق حرفه اي با رفتار شهروندي…