مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری

مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری

مقدمه :حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند. در مقابل اطلاعات حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری مدیریتی این خصوصیات را دارند :

در درجه اول نگاه رو به جلو دارند ، بجای تاریخی.
برای پشتیبانی از تصمیم گیری به طور کلی مبتنی بر مدل با درجه ای از…

روانشناسی تربیتی

روانشناسی  تربیتی

روانشناسی تربیتی

عنوان تحقیق: روانشناسی تربیتیفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۶
شرح مختصر:
روان شناسی تربیتی یکی از مهمترین رشته های است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسائی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخه ای از علم روان شناسی است هدف آن کمک به دست اندرکاران تربیت در بر خورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است.
فهرست مطالب
مقدمه
دیدکلی
تاریخچه
نقش و تاثیر در زندگی
ساختار
شیوه عمل
ارتباط با سایر علوم
کاربردها
فصل…