نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن

درجهان امروز كه اقتصاد حرف اول را مي زند و در جريان پر تلاطم اطلاعات كه هر لحظه انبوهي از اطلاعات جديد به آن افزوده مي شود و هر كشوري به فراخور حال خود از اين اطلاعات بهره مي گيرد و قدمي در مسير پيشرفت برمي دارد. جا دارد كه ما ايرانيان نيز براي سربلندي و اعتلاي ميهن خود از هيچ كوششي فروگذار نكنيم.با نگاهي اجمالي بر كشورهاي پيشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتي فرو مي رود. چگونه اين كشورها توانسته اند به اين مراتب از پيشرفت…

نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیان

نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیان

نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیان

عنوان مقاله: نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیانقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۳۰
شرح مختصر:
با عنایت به عنوان و مسأله اساسی، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است بدین ترتیب که کلیه منابع و مطالعات مرتبط با مسأله اساسی پژوهش یعنی تأثیرات مهاجرت و حضور روحانی امام رضا (ع) در فرهنگ ایرانی- شیعی با استفاده از فرم های فیش برداری، گردآوری شده و به شیوه کیفی به ارائه یافته های پژوهش پرداخته شده است.
در مجموع و…

کنترلر ها

کنترلر ها

کنترلر ها

عنوان مقاله: کنترلر هاقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۷
شرح مختصر:
یک سیستم کنترل ممکن است چه وظیفه ای داشته باشد؟ ممکن است به کنترل مجموعه ای از وقایع یا نگهداری برخی مقادیر ثابت یا پیگیری برخی تغییرات از پیش تعیین شده نیازمند باشد. برای مثال، سیستم کنترل برای ماشین مته کاری خودکار(شکل ۱-۱ الف) ممکن است به موارد زیر نیازمند باشد:
شروع به چرخش مته هنگامی که قطعه کار در محل خود میباشد ، اغاز مته کاری هنگامی که مته به سطح قطعه کار می رسد توقف مته…

امنیت انرژی

امنیت انرژی

امنیت انرژی

عنوان مقاله: امنیت انرژیقالب بندی: word
فهرست:
مقدمه
امنیت انرژی
شاخص های امنیت انرژی
سهم سوخت های با تولید کربن صفر
شاخص های تجمعی برای امنیت انرژی
وضعیت ایران از دیدگاه امنیت انرژی…