پاورپوینت پروژه سیستم مالی شرکت برق استان خراسان

پاورپوینت پروژه سیستم مالی شرکت برق استان خراسان

پاورپوینت پروژه سیستم مالی شرکت برق استان خراسان

فهرست —۱٫ معرفی شرکت
 
—۲٫ چارت امور مالی شرکت برق
 
—۳٫شرح وظایف مسئولین امور مالی
 
—۴٫ فرم های مرتبط با سیستم مالی
 
—۵٫ آیین نامه ها و دستور العمل های شرکت برق
 
—۶٫ حساب های مرتبط با سیستم مالی
 
—۷٫ کنترل های داخلی مرتبط با سیستم مالی
 
—۸٫ پیشنهادات و انتقادات
در قالب ۷۸ اسلاید بسیار جامع و کامل پاورپوینت 
—…