اعتياد چيست؟ معتاد کيست؟

اعتياد چيست؟ معتاد کيست؟

—– تحقیق: اعتياد چيست؟ معتاد کيست؟ —–تعداد صفحات: ۲۴ صفحه —–
قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..

فهرست مطالب
پيشگفتار:۴
اعتياد چيست؟ معتاد کيست.. ۵
انواع اعتياد:۵
علائم اعتياد:۵
کوکائين:۶
(هروئين يا ديکلونال)(ترياک يا متادرن)(مرفين يا پتي دين):۶
چرا انسان معتاد می شود۷
پزشکان:۸
مد:۸
امورجنسی:۹
سازمانهای کنترل مواد مخدر:۱۰
بيمارستانها, کلينيک ها و مراکز مسکونی:۱۰
ترک اعتياد:۱۱
عاملی که معتادين را از غير معتادين جدا می…

پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی۸۵ صفحه pdf
رتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی…

پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی۸۵ صفحه pdf
رتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی…

آسیب های اجتماعی جوانان

آسیب های اجتماعی جوانان

توضیحاتيكي ازوظايف مهم درتعليم وتربيت يك نسل، ياري دادن آن براي يافتن هويت خويش است . روان شناسان، دوره نوجواني يعني حد فاصل بين ۱۳ تا ۱۸ سالگي را دوره حساسي براي يافتن هويت مي دانند.درصورتي كه نوجوان بتواند دراين مدت براي خويش تصويري رضايت بخش واميد آفرين بدست آورد، مراحل بعدي زندگي را با تعادل، پرشور وپرتحرك آغاز خواهد كرد. نوجوان درچنين وضعيتي قدم دردوره هاي جهاني خواهدگذاشت، به گونه اي كه مي داند چه مي خواهد ومي داند كه چه راهي پيش رو…

Reference Services and Sources — مقاله لاتین مربوط به درس منابع اجتماعی – الکترونیکی(مرجع کتس)

Reference Services and Sources — مقاله لاتین مربوط به درس منابع اجتماعی – الکترونیکی(مرجع کتس)

Reference Services and Sources –مقاله لاتین مربوط به درس منابع اجتماعی – الکترونیکی(مرجع کتس) به همراه ترجمه
فایل زبان اصلی ۴ صفحه pdf
فایل ترجمه ۶ صفحه ورد…

Reference Services and Sources — مقاله لاتین مربوط به درس منابع اجتماعی – الکترونیکی(مرجع کتس)

Reference Services and Sources — مقاله لاتین مربوط به درس منابع اجتماعی – الکترونیکی(مرجع کتس)

Reference Services and Sources –مقاله لاتین مربوط به درس منابع اجتماعی – الکترونیکی(مرجع کتس) به همراه ترجمه
فایل زبان اصلی ۴ صفحه pdf
فایل ترجمه ۶ صفحه ورد
 …

مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

مقاله عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در بین مددجویان زن مطلقه

فهرست مطالب 
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول : کلیات… ۴
۱-۱- بیان مسأله. ۵
۱-۲- سؤالات تحقیق.. ۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق… ۸
۲-۱- پیشینه تحقیقات… ۹
۲-۲- مبانی نظری تحقیق.. ۱۳
۲-۳- چارچوب نظری.. ۱۳
۲-۴- فرضیات تحقیق.. ۱۴
۲-۵- تعریف مفاهیم.. ۱۵
۲-۶- تعریف متغیرها۱۷
۲-۶-۱- متغیرهای مستقل.. ۱۷
۲-۶-۲- متغیرهای جمعیتی.. ۱۷
۲-۶-۳- متغیرهای اقتصادی- اجتماعی.. ۱۸
۲-۶-۴- متغیر وابسته. ۲۰
فصل سوم : روش تحقيق… ۲۲
۳-۱- تکنیک‌های جمعآوری…

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

فهرست مطالبچکيده. ۱
 
فصل اول:«بيان موضوع»
مقدمه. ۴
بيان مسئله. ۶
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش…. ۹
ضرورت تحقيق.. ۱۰
اهداف تحقيق.. ۱۱
 
فصل دوم: «مباني نظري»
پيشينه ي تحقيق.. ۱۳
تاريخچه اشتغال زنان در ايران.. ۱۳
تاريخچه قانونگذاري در باره کارگران زن در ايران.. ۱۵
تاريخچه اشتغال زنان در سطح بين المللي.. ۱۶
نظريه ي تحقيق.. ۱۷
مروري بر ديدگاههاي نظري.. ۱۷

الف

نظريه ي سرمايه انساني.. ۱۸
نظريه ي طرفداران حقوق اجتماعي زنان…..