بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشی

عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین خلاقیت مدیران و پویایی در محیط آموزشیدسته: رشته مدیریت
قالب بندی : Word
قیمت : ۲۴۰۰ تومان
شرح مختصر : هر محیط آموزشی دارای جوی است که ممکن است آن محیط را سرد، خشک، غیرقابل اعتماد، ترس‌آور و یا گرم، صمیمی، قابل انعطاف و حمایت کننده سازد.هرچه جو سازمان مثبت‌تر باشد، برقراری ارتباط و روابط انسانی آسان‌تر خواهد بود.بالعکس جوهای بسته، ترس‌آور و یا منفی سبب بی‌اعتمادی، جدایی و نفرت افراد از هم…

تحقیق آشنایی با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

تحقیق آشنایی با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

آشنایی با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، مؤسسه اي دولتی، فرهنگی و هنري است.کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان داراي وسیع ترین شبکه کتابخانه هاي کودك ونوجوان و از مهم ترین و معتبرترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب هاي این دو گروه سنی در ایران و تهیه کننده مهم فیلم ها و سایر فرآورده هاي فرهنگی براي کودکان و نوجوانان است.این کانون در دي ماه ۱۳۴۴ به عنوان مؤسسه اي فرهنگی، هنري، و غیرانتفاعی تأسیس شد و پس از…