بررسی طنز سیاسی دهه word40

بررسی طنز سیاسی دهه  word40

بررسی طنز سیاسی دهه word40

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی طنز سياسي در دهه­ي۴۰ .ش»، موضوعی تاریخی را در آثار ادبی دنبال می­کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که طنز سياسي در دهه­ي ۱۳۴۰ چه كاركردهايي داشت؟
در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصيفي و تحليل محتوا، آثار مهّم ادبی این مقطع مورد تتتبع و جستجو قرار گرفت.اختناق سیاسی حاکم بر ایران در دوره­ی محمدرضاشاه پهلوی، سایه­ی خود را بر آثار ادبی این دوران…

نرم افزار آموزش نماز به کودکان به صورت تصویری

نرم افزار آموزش نماز به کودکان به صورت تصویری

نرم افزار آموزش نماز به کودکان به صورت تصویری

نماز یکی از بهترین راه های برقراری ارتباط با خداوند است و دارای مراحل مختلفی است که شاید آموزش آن ها به کودکان ساده نباشد. بهترین روش یادگیری برای کودکان و نوجوانان استفاده از روش های تصویری است، این نرم افزار  می تواند به پدرها و مادرها کمک کند تا به آسانی و به صورت دقیق احکام و موارد مرتبط با نماز را به کودکان خود بیاموزند. برنامه معرفی شده ابتدا آموزش خود را از وضو گرفتن شروع می کند و سپس به ترتیب مراحل انجام نماز یومیه و مستحبات مرتبط…

مقاله ۱۱- جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی

مقاله 11- جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی

مقاله ۱۱- جريانهای اصلی تاريخ نگاری در دوره پهلوی

فهرست مندرجاتبخش اول
كليات
فصل اول: مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي ۱
فصل دوم: كلياتي در تاريخنگاري دوره پهلوي ۱۳
 
بخش دوم
جريانهاي اصلي تاريخنگاري در عصر پهلوي
فصل اول: جريان شرق شناسي
شرق شناسي و ديرينه آن ۳۳
ايران شناسي و ايران شناسان مهم ۴۱
سياست شرق شناسي- سياست ايران شناسي ۵۰
روش سياسي و رهيافت تاريخنگاري لمبتون ۶۱
۴-I- نقش سياسي لمبتون در ايران ۶۴
الف- همزيستي مسالمت آميز: توده اي نفتي – توده اي روسي ۶۶
ب- لمبتون و قحطي…

دانلود کتاب اسرار کاوش ( مرجع کامل گنج یابی و آثار شناسی دفینه ها )

دانلود کتاب اسرار کاوش ( مرجع کامل گنج یابی و آثار شناسی دفینه ها )

دانلود کتاب اسرار کاوش ( مرجع کامل گنج یابی و آثار شناسی دفینه ها )

معانی آثار و علائم دفینه و گنج ها :تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم دفینه در علم باستان شناسی شامل :نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز گشایی می شوند ، معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ، درختان کهنسال ، بت خانواده ، شیر ، جای پا ، شکل چارق یا کفش ، نماد دنده و قفسه سینه انسان ، خرس و خرس لنگان ، زرافه ، اردک ، غاز ، نهنگ و بچه نهنگ ، تبر ، عصا ، جغد ، سنگ سواری ، کوزه های خالی ، اتاق های خالی ، صلیب ، علامت ضربدر ، انبردست ، چکش ،…

تحقیق سلسله ساسانیان

تحقیق سلسله ساسانیان

سلسله ساسانیان این سلسله چهار صد سال بر سرزمین اهورایی پارس حکومت کرد و با یورش اعراب منقرض شد . بنیانگذاران حکومت دینی خاندان ساسانی از پارس برخاسته خودرا وارث هخامنشیان و از نسل آنها میداشتند. آنان بنا به نام جد خویش ساسان به افتخار نام سلسله خویش را ساسانی نهادند. ساسان ریاست معبد آناهیتاي شعر استخررا بر عهده داشت. بابک پسر ساسان بر شهر خیر در کنار دریاچه بختگان فرمانروایی میکرد. و پس از درگذشت پدر عهده دار مقام وي گردید. سپس با چیره شدن…

دانلود کتاب ایران باستان(مفید برای باستانشناسان)

دانلود کتاب ایران باستان(مفید برای باستانشناسان)

دانلود کتاب ایران باستان(مفید برای باستانشناسان)

دانلود کتاب ایران باستان(مفید برای باستانشناسان)…

مقاله تاریخ ساسانیان

مقاله تاریخ ساسانیان

مقاله تاریخ ساسانیان

چكيدهپايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال ۲۲۶تا ۴۲۰ ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و…

مقاله اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی،‌ تاريخی بنی حماد در الجزاير

مقاله اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی،‌ تاريخی بنی حماد در الجزاير

مقاله اوضاع سياسی، اجتماعی، فرهنگی،‌ تاريخی بنی حماد در الجزاير

چكيده:حكومت حمادي از سال ۴۱۹ ه.تا ۵۴۷ ادامه داشت و حدود يك قرن و نيم سال توسط مغربي هاي اصيل به قدرت رسيدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اياضي بود كه تامدت را پايتخت خويش قرار داده بودند و توسط فاطميون سرنگون شدند دولت حمادي در دوران حكومت مغرب در الجزاير نقش مهمي در گسترش اسلام و زبان عربي داشتند حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر باديس بن مغر پيشي گيرد پس از آن سعي و تلاش فراواني از خود نشان داد تا اين دولت…

تفکر استراتژیک(نسخه اصلی)

تفکر استراتژیک(نسخه اصلی)

تفکر استراتژیک(نسخه اصلی)

تفکر استراتژيکدرقالب قواعد «ساده و عميق» ظاهر مي شود. اين قواعد مدل ذهني خاصي را ايجاد کرده و مبناي تصميم گيريهاي روزانه تا جهت گيري کلي سازمان خواهدبود (شکل ۱). شرکت اسباب بازي لگو (LEGO) اين استراتژي را در مفهوم «هر محصول توليدي حتماً بايد براي کودک يادگيري داشته باشد» و شرکت مشاورين بين (BAIN) آن را در «تعهد به نتيجه براي مشتري» فرموله کرده اند. اين عبارات ساده ولي عميق، جهت گيري اساسي اين شرکتها را مشخص کرده و مبناي خلق ارزش…