مقاله ۲- بررسي پديده ها و فعاليت هاي زمين (به همراه شکل های مربوطه)

مقاله 2- بررسي پديده ها و فعاليت هاي زمين (به همراه شکل های مربوطه)

مقاله ۲- بررسي پديده ها و فعاليت هاي زمين (به همراه شکل های مربوطه)

فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه. ۳
تغييرات شكل پوسته زمين.. ۴
چين ها۵
درزه ها۱۰
گسله ها۱۱
ناپيوستگي ها۱۹
كوهها۲۲
پسروي و پيشروي درياها۲۶
پديده هاي سه گانه فعاليتهاي زمين.. ۲۷
آشنايي.. ۲۷
منشأ ماگما۲۷
مشخصات ماگما۲۹
انواع ماگما۳۲
انجماد و تبلور ماگما۳۵
تفريق ماگمايي.. ۳۶
شكل توده هاي ماگمايي نفوذي.. ۳۶
فعاليتهاي آتشفشاني.. ۳۸
قسمتهاي مختلف آتشفشان. ۳۹
انواع آتشفشان. ۴۰
مواد ناشي از آتشفشان. ۴۳
نحوه فوران آتشفشان. ۴۶
آثار و پديده هاي بعد از آتشفشان. ۴۷
علل…

تحقیق در مورد انقلاب

تحقیق در مورد انقلاب

تحقیق در مورد انقلاب

عنوان تحقیق: انقلابفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۴۲
شرح مختصر:
امام خميني به عنوان مرجعي بزرگ و رهبر انقلاب اسلامي ايران و بنيان گذار جمهوري اسلامي در ايران با پديده‌ي تخرب و اخراب سياسي داراي ديدگاهي خاصي است كه ميتواند در جامعه‌ي امروزه راه گشا باشد. ديدگاه او را مي توان در پنج مرحله مورد بررسي قرار داد.
در اولين مرحله يعني پيش از انقلاب اسلامي ايران امام خميني به دليل وابستگي احزاب سياسي به بيگانگان يا فرمايشي و غيره آزاد بودن آنها…

تحقیق و پایان نامه شناخت ویژگی ها و شرح واژگان تاریخ بلعمی(فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات۱۵۳

تحقیق  و پایان نامه شناخت ویژگی ها و شرح واژگان تاریخ بلعمی(فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات153

تحقیق و پایان نامه شناخت ویژگی ها و شرح واژگان تاریخ بلعمی(فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات۱۵۳

چکیدهنویسندگان و دانشمندان بزرگ و فرهیختة ایران­زمین، از دیرباز با نگارش و تألیف کتاب­ها و آثار ماندگار، در نشر و زنده نگه­داشتن فرهنگ و تمدن ایران نقش بسزایی داشته­اند. در ادبیات فارسی کسانی هستند که به عنوان شاخص­های ادبی، نقش بسیار بزرگی در جریان­سازی­ها و نهادینه کردن فرهنگ و زبان فارسی دارند. در آثار این افراد ویژگی­هایی وجود دارد که مشخصه­های بارز یک سبک را می­آفریند و می­شناساند…
فهرست مطالب
عنوان…