بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان شهرستان …. در سال ۱۳۹۲

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان شهرستان .... در سال 1392

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان شهرستان …. در سال ۱۳۹۲

فهرست مطالبعنوان ******************************* شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ……………………………….۲
۱-۲ بیان مسئله…………………………. ۴
۱-۳ سوالهای تحقیق…………………………… ۵
۱-۳-۱ سؤال کلی…………………………… ۵
۱-۳-۲ سؤال های جزئی ……………………………..۵
۱-۴ ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………..۶
۱-۵ اهداف تحقیق………………………….. ۷
۱-۵-۱ هدف کلی………………………… ۷
۱-۵-۲ هدف های جزئی………………………… ۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه………………………… ۹
۲-۲…

تحقیق بررسي تأثير درجه استحصال آرد بر تركيب آرد، خواص رئولوژي خمير و كيفيت نان

تحقیق بررسي تأثير درجه استحصال آرد بر تركيب آرد، خواص رئولوژي خمير و كيفيت نان

تحقیق بررسي تأثير درجه استحصال آرد بر تركيب آرد، خواص رئولوژي خمير و كيفيت نان

عنوان تحقیق: بررسي تأثير درجه استحصال آرد بر تركيب آرد، خواص رئولوژي خمير و كيفيت نانقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۱۴
شرح مختصر: چكيده:اطلاعات موجود مبتني بر دانش امروزي، قدمت نان را تا ۶۰۰۰ سال قبل تأیيد نموده و در بررسيهاي باستان شناسي دلايل غير قابل ترديدي در اين زمينه بدست آمده است. نان يكي از ارزانترين و مهمترين مواد غذايي مورد استفاده انسان مي باشد، گرچه با ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي پيشرفته از ميزان مصرف نان كاسته شده است، ليكن نان هنوز…

تکنينکهاي خوشه بندي

تکنينکهاي خوشه بندي

تکنينکهاي خوشه بندي

عنوان مقاله: تکنينکهاي خوشه بندي CLUSTERING TECHNIQUES قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۳
شرح مختصر:
هدف اين گزارش فراهم کردن مطالعه اي جامع، از تکنيکهاي متفاوت خوشه بندي، در داده کاوي است. خوشه بندي, تقسيم داده ها به گروههايي از اشيا مشابه است. هر گروه، خوشه ناميده مي شود، که اشياء هر خوشه به يکديگر شبيه بوده ونسبت به اشياء ديگر خوشه ها شبيه نيستند. نمايش داده ها با تعداد خوشه هاي کم، به الزام باعث از بين رفتن جزئياتخواهد شد (شبيه از دست رفتن اطلاعات، در…