روند اتصال بين دوماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز

روند اتصال بين دوماده سراميكي و  اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز

روند اتصال بين دوماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز

عنوان تحقیق: روند اتصال بين دو ماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلزفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۶۱
شرح مختصر:
در اين مجموعه روند اتصال بين دوماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز بررسي مي‌شود. در ابتدا اتصال بين سراميك با فلز بررسي مي‌شود كه اين اتصال نيازمند متاليزه كردن يا فلزي كردن سطح سراميك مي‌باشد چرا كه با اين كار جذب و چسبندگي فلز به سراميك بهتر انجام مي‌شود. ابتدا فرايند متاليزه كردن توضيح داده مي‌شود…