بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

بررسی معاونت در جرائم  شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

عنوان تحقیق: بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیراتفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۴
شرح مختصر:
هدف از اين تحقيق تعيين ميزان تأثير خانواده، مدرسه و ساير نهادهاي اجتماعي در بروز جرم و جنايت در جامعه است. در اين مقاله سعي شده تا به نقش علل پديدآورنده و سپس به نقش عوامل پيشگيري كننده توجه گردد. محروميت هاي اقتصادي، تبعيض و نابرابري، جنگ، تراكم جمعيت، خانواده، مدرسه، رسانه هاي گروهي، تلويزيون، روزنامه ها و ماهواره در پيدايش جرم…