مقاله برق بعنوان آلاینده

مقاله برق بعنوان آلاینده

مقاله برق بعنوان آلاینده

عنوان مقاله: برق بعنوان آلایندهقالب بندی: word
تعداد صفخات: ۱۱
قسمتی از متن:
ميدانهاي الكترومغناطيسي
ميدانهاي الكترومغناطيسي امروزه بعنوان يك عامل مهم در محيط زيست وجود دارندبه همين علت ترس از پيدايش امراض ناشناخته ، دگر گونيهاي ژنتيك ، تغيير تركيبات خون ، تأثير بر سيستمهاي عصبي و ايجاد بيماريهاي مزمن و لاعلاجي چون رشد سرطاني سلولها موجب نگراني و انگيزه تحقيقاتي مراكز علمي جهان گرديده است . فقدان معيارهاي علمي دقيق سبب گشته تا هر كشور…