تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

عنوان مقاله: تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستاییقالب بندی: word
قیمت: ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر:
بی شک روستاهای کشور به دلیل مشکلات ناشی از انزوای جغرافیایی و عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات مشکلات و مسائل بیشماری را تجربه می کنند. در چنین شرایطی فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به راحتی شرایط لازم برای کاهش و یا رفع موانع ناشی از این انزوا را کاهش و خدمات و اطلاعات لازم را به موقع و مناسب در اختیار روستاییان قرار…