انتظارات قران از اهل ایمان در دنیا

انتظارات قران از اهل ایمان در دنیا

انتظارات قران از اهل ایمان در دنیا

این پایان نامه انتظارات قران را در دنیا بیان می کند و قران به عنوان دفترچه راهنمای مسلمانان انتظاراتی از اهل ایمان دارد . برخی از موضوعات پایان نامه به شرح زیر است . 
بذل یسیر أو رد جمیل
دروازه ورود به نیکی ها
نرمش قهرمانانه
سدی محکم در برابر سیلاب ها
راه زندانی کردن شیطان
شاه کلید شقاوت
کاسه ی داغ تر از آش
حریق در مزرعه اعمال
عیب کسان منگر و احسان خویش 
 
فرمت فایل : word
حجم : ۸۶٫۷ KB…