نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز

نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز

نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرز

نقشه های GIS حوزه آبخیز کرج رود شهرستان البرزرودخانه کَرَج رودخانه‌ای در البرزمرکزی و شمال باختری تهراناست.
رودخانه کرج از کوه‌های جنوبی البرز سرچشمه می‌گیرد. این رود از کوهی بنام کلون‌بستکدر بلندی‌های خرسنگ سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسیری رودخانه ولایت رودنیز به رود کرج پیوسته و پس از گذر کردن از حاشیه شرقی شهر کرج و سیراب نمودن دشت‌های کرج و شهریار به جاجرودمی‌پیوندد.
آب رودخانه کرج پس از پیمودن ۲۰ کیلومتر رو به غرب…