بررسی ابزارهای کسب اطلاعات در توسعه علم و تکنولوژی

بررسی ابزارهای کسب اطلاعات در توسعه علم و تکنولوژی

بررسی ابزارهای کسب اطلاعات در توسعه علم و تکنولوژی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۱
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
ولی بنائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی ، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی صادق عابدی – مدرس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
چکیده
با توجه به حرکت سریع و رو به رشد تکنولوژی و توسعه ی آن در جوامع امروزی، می توان سرعت و نشانه های آن را درتمامی حوزه های علم، اقتصاد و صنعت روءیت نمود. در این راستا به ضرورت کسب اطلاعات در هر رشته، که نه تنها جزءملزومات…